Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Reglement HSV 't Sonneke

Artikel 1
Overtreding van de volgende artikelen kan, na waarschuwing en zonder beroepsmogelijkheid, gestraft worden met royement van het lidmaatschap van HSV ’t Sonneke.

Artikel 2
Tot de leeftijd van 14 jaar mag men zonder vergunning vissen met ten hoogste één hengel onder begeleiding van een volwassene die in het bezit is van een geldige vergunning van HSV ‘t Sonneke.
Tot de leeftijd van 14 jaar mag men zonder begeleiding vissen, indien zelf in het bezit van een geldige vergunning van HSV ’t Sonneke

Artikel 3
Het is verboden te vissen in de periode gelegen tussen 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopgang, tenzij men in het bezit is van een geldige nachtvisvergunning van HSV ’t Sonneke.

Artikel 4
Met een geldige vergunning mag met ten hoogste met twee hengels gelijktijdig worden gevist.
Met een dagkaart, afhankelijk van de soort, met één of twee hengels.
Aan het vistuig mag slechts één enkele lijn zijn bevestigd.

Artikel 5
De vergunningen van HSV ‘t Sonneke zijn strikt persoonlijk en kunnen dus niet worden overgedragen.
Men is verplicht aan het bestuur, aangestelde controleurs, bevoegde ambtenaren en politie op eerste verordening het bewijs van lidmaatschap te tonen.

Artikel 6
Gevangen vis mag nooit worden meegenomen.
Het gebruik van een leefnet is verboden, behalve bij wedstrijden die door de vereniging worden georganiseerd.

Artikel 7
Het is verboden te vissen met een dode vis, stukken vis, kunstaas, vlees of organen in de periode gelegen tussen 1 maart en de laatste zaterdag in mei. Uitgezonderd hiervan zijn kunstvliegen met een maximale grootte van 2,5 centimeter.
Voor de leeftijd tot 14 jaar is het vissen met bovengenoemde aassoorten uitsluitend toegestaan onder begeleiding van een meerderjarige.
Het is verboden om te vissen met levend aas zoals levend visje, amfibieën, reptielen, vogels en andere gewervelde dieren.
Advies: gebruik bij grote vissoorten een voldoende groot en niet geknoopt schepnet en een onthakingsmat bij het onthaken.

Artikel 8
Het bestuur en controleurs hebben het recht te onderzoeken of men verboden aas, zoals rode maden, hennep of imitatie daarvan, verboden vistuig of daarmee gelijkgestelde voorwerpen voorhanden heeft.
Men is verplicht op vordering daartoe vistassen, viskisten e.d. ter inspectie te openen. Hengels moeten desgewenst ter inspectie van de gebruikte aassoort worden opgehaald.

Artikel 9
Wanneer tijdens het maaien bij de vijver in oevers achtergebleven hengelsteunen schade aan de maaimachines veroorzaken kunnen zij, die de steun vergeten zijn, aansprakelijk gesteld worden voor de schade.

Artikel 10
Het niet toegestaan zich in of op het water te bevinden bijv. door te varen, zwemmen, duiken of te schaatsen, tenzij hiertoe door het bestuur toestemming is verleend.

Artikel 11
Het is verboden de rust alsook flora en fauna in de omgeving van het viswater te verstoren of te beschadigen.
Het is verboden om een open vuur, kampvuur, of een barbecue te houden op het terrein van de visvijver.
Het in verboden om groepsgewijs te recreëren op het terrein van HSV ‘t Sonneke.
Het is verboden zich in kennelijke staat van dronkenschap te bevinden aan of in de vijver.
Het is verboden om afval langs de waterkant of elders op het terrein achter te laten.

Artikel 12
Er mag geen vis van ander viswater op de vijver worden uitgezet.
Visuitzettingen worden alleen door het bestuur geregeld.

Artikel 13
Ieder lid is verplicht elke overtreding kenbaar te maken aan het bestuur en eventuele getuigen te vermelden.

Artikel 14
Honden zijn alleen toegestaan indien ze aan de lijn worden gehouden en de vissers of de omgeving van de vijver niet verstoren.
Auto´s, motoren, fietsen en bromfietsen moeten worden geparkeerd op de daarvoor bestemde parkeerplaats en fietsenstalling en zijn niet toegestaan langs de oevers van de vijver.
Voor minder valide leden van de vereniging kan op aanvraag bij het bestuur schriftelijk ontheffing worden verleend voor toegang met voertuigen tot op en aan de oevers.
Het is verboden om voertuigen zodanig op de parkeerplaatsen te parkeren, dat hierdoor de toegangsmogelijkheden worden belemmerd/versperd.
Het is verplicht gebruik te maken van de twee ingangen van het terrein ter plaatse.

Artikel 15
HSV ‘t Sonneke is niet aansprakelijk voor geleden schade, toegebracht in welke vorm dan ook, aan bezoekers, leden of bezitters van een dagkaart.

Artikel 16
In gevallen of geschillen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van HSV ’t Sonneke.
Beslissingen van het bestuur zijn bindend.

Onverkort bovenstaande regels is de Visserijwet 1963 van toepassing